Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

Strona główna

Dokumenty

Plan nauczania: sem. I-IIsem. III-IVsem. V-VI; sem. VII-VIII

Plan nauczania: Technik bhp

Plan nauczania: Technik administracji

Dzienniczek praktyk

Program praktyki w zawodzie technik bhp str.1-2str. 3-4

Program praktyki w zawodzie technik administracji

Zwolnienie z praktyk