Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

UPRAWNIENIA

Komisja spawalnicza

Komisja spawalnicza przy ZDZ Białystok nadaje kwalifikacje spawalnicze zgodne z normą PN-EN ISO 9606-1 i PN-EN ISO 9606-2 w metodach spawania 111, 131, 135, 141 i 311 oraz dokonuje weryfikacji uprawnień spawalniczych dla osób, którym wygasa termin ważności. Egzaminy kwalifikacyjne i weryfikacyjne nadawane są przez egzaminatorów posiadających licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Egzaminy są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (W-14/IS-17) i pod merytorycznym nadzorem Instytutu. Dokumentem potwierdzającym pozytywny wynik egzaminu spawacza jest świadectwo egzaminu spawacza w języku polskim, angielskim lub niemieckim i wpis do Książki Spawacza.

Informacje, zapisy i obsługa administracyjna:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gołdapi

ul. Sienkiewicza 77
15-003 Białystok
Tel. 85 675-25-17; 85 675-25-17bialystok@zdz.bialystok.pl

ul. Mazurska 25
19-500 Gołdap
Tel: 87 615-11-57
goldap@zdz.bialystok.pl

Miejsce egzaminu

Spawalnia
Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Białymstoku
Spawalnia
Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Gołdapi
15-453 Białystok
ul. Nowy Świat 1
Tel. (0-85) 742-24-81
ul. Mazurska 25
19-500 Gołdap
Tel: (0-87) 615-11-57

 Szkolenia

Osoby, które nie posiadają żadnych uprawnień spawalniczych podlegają szkoleniu w metodzie lub w metodach, na które ubiegają się o uprawnienia. Szkolenie teoretyczne i praktyczne realizowane jest w oparciu o programy pozytywnie zaopiniowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.