Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

Strona główna

Kurs obsługi wózków jezdniowych - nabór trwa

wozki zambrowlWeź udział w kursie na wózki i pracuj z uprawnieniami!

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

 ZAPISZ SIĘ ON-LINE

Termin rozpoczęcia: 05.03.2024r.

 

 

Zakres tematyczny szkolenia z obsługi wózków obejmuje:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowę wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • praktyczną naukę jazdy,
 • czynności związane z wymianą butli.

Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych: 35 godz., w tym zajęcia praktyczne.

Harmonogram: zajęcia po południu i w weekendy, zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin.

Zapewniamy:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy).

Dodatkowo po zakończeniu kursu obsługi wózków z wymianą butli gazowych organizujemy:

INFORMACJE I ZAPISY: