Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Powtórka maturalna z języka polskiego

Plakat maturaKoło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ, działające przy Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, serdecznie zaprasza wszystkich maturzystów na nocne powtórki maturalne z języka polskiego, które odbędą się w dniach: 22-29.04.2024 w godzinach 20:00-22:00.

Podczas tego wydarzenia wszyscy uczestnicy będą mieli okazję:
- powtórzyć kluczowe zagadnienia z historii literatury,
- krótko omówić najważniejsze lektury,
- wspólnie analizować motywy literackie i konteksty,
- rozwiązywać zadania egzaminacyjne,
- omówić przykładowe pytania niejawne z matury ustnej.
To doskonała okazja, by solidnie przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego.

TERMINARZ:
22.04.2024
- Epoki literackie: STAROŻYTNOŚĆ – BAROK
- Motywy: FATUM/PRZEZNACZENIE, WŁADZA, CIERPIENIE
- Krótkie powtórzenie twórczości Sofoklesa, Jana Kochanowskiego i Williama Szekspira.

23.04.2024
- Epoki literackie: OŚWIECENIE – POZYTYWIZM
- Motywy: BUNT, PATRIOTYZM, WOLNOŚĆ, SAMOTNOŚĆ, TĘSKNOTA
- Krótkie powtórzenie „Dziadów” cz. III Adama Mickiewicza i „Potopu” Henryka Sienkiewicza.

24.04.2024
- Epoki literackie: MŁODA POLSKA – DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
- Motywy: DOM/RODZINA, MATKA/OJCIEC, WIEŚ, MŁODOŚĆ
- Krótkie powtórzenie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego i „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

25.04.2024
- Epoki literackie: WOJNA I OKUPACJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ
- Motywy: CHOROBA, CIERPIENIE, ŚMIERĆ
- Krótkie powtórzenie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego, „Roku 1984” George’a Orwella, „Katedry” Jacka Dukaja oraz lektur okresu wojny i okupacji.

26.04.2024
- Motywy: KOBIETA, MIŁOŚĆ, PODRÓŻ
- Krótkie powtórzenie „Lalki” Bolesława Prusa.
- Wspólne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych (test historycznoliteracki, wiedza o języku).

29.04.2024
- Omówienie zasad przeprowadzania matury ustnej.
- Wspólne rozwiązywanie przykładowych pytań niejawnych z matury ustnej (teksty literackie, językowe i ikoniczne).

Nocne powtórki maturalne z języka polskiego odbędą się zgodnie z powyższym terminarzem w godzinach 20:00-22:00 na platformie Microsoft Teams (link poniżej). Ponadto w tym wydarzeniu (na Facebooku) prowadzona będzie transmisja na żywo.

LINK DO WYDARZENIA: https://fb.me/e/6Hc2dQTEO

LINK DO SPOTKANIA NA MICROSOFT TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a56555ae9e1854b13b0718c06ce3926e0%40thread.tacv2/1712229731883?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22c3c71d93-c36f-49d0-acd5-852ab113107b%22%7d