Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Egzamin zawodowy - czerwiec 2021

Zawód

Kwalifikacja

Etap praktyczny

Wykaz materiałów pomocniczych - etap praktyczny

Przekazanie świadectw

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01

7.06.2021 (poniedziałek) godz. 9.00

120 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, linijka, gumka, temperówka

 31.08.2021 (wtorek)

*kalkulator prosty - to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Na egzaminie każdy zdający powinien mieć własne przybory wymienione powyżej.

Procedury i pozostałe szczegółowe informacje:

sprawdź na stronie OKE

sprawdź na stronie CKE