Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - rekrutacja trwa

kurs pedagogiczny ZDZZostań instruktorem praktycznej nauki zawodu

Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej.

 

Czas trwania kursu: 48 godz. dydaktycznych.

Harmonogram kursu: dopasowany do potrzeb uczestników.

Termin kursu: styczeń 2023 r.

Koszt szkolenia: 750,00 zł/osoba

Aby wziąć udział w szkoleniu konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 stycznia.

Po ukończeniu kursu i zaliczeniu wewnętrznego egzaminu końcowego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz uzyskuje tytuł nauczyciela/instruktora praktycznej nauki zawodu.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia: