Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Kurs na kierownika wypoczynku

dzieci wakacjeZdobądź uprawnienia przed feriami!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży zobowiązany jest do zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, w tym kierowników i wychowawców.

 

Ośrodek ZDZ w Zambrowie zaprasza do udzialu w kursie:

"Kierownik wypoczynku"

Kurs prowadzony przez ZDZ oparty jest o najnowsze wytyczne, a jego przebieg nadzorowany jest przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W trakcie kursu kandydaci na kierowników mają okazję zapoznać się w teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami wyjazdów. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje zaświadczenie upoważniające do pracy w trakcie wypoczynków organizowanych dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z ustawą Ministra Edukacji Narodowej kierownikiem w trakcie wypoczynku dla dzieci i młodzieży może być osoba, która:

  1. nie była karana;
  2. ukończyła 18 lat;
  3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
  4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
  5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.

Program obejmuje 10 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

  1. Planowanie pracy wychowawczej
  2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
  4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego
  5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

Termin szkolenia: 18 czerwca br., godz. 8.30 - 17.00

W celu uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wcześniejsze zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

DODATKOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA