Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Zaświadczenia UDT

obraz 2023 06 27 163819825Koniec bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT i zezwoleń na pracę przy obsłudze wózków jezdniowych.
 
Z dniem 1 stycznia 2024 r. tracą ważność wszystkie bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego przed dniem 1 czerwca 2019 r. Również  imienne zezwolenia do pracy przy obsłudze wózków jezdniowych, wydane przez pracodawców do dnia 31 grudnia 2004 r., tracą ważność od tego samego dnia.
 
Od 1 stycznia 2024 r. do pracy przy obsłudze wózków konieczne jest posiadanie aktualnego zaświadczenia kwalifikacyjnego, które należy uzyskać do końca 2023 r. 
 
Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego, zapraszamy do naszego Ośrodka, gdzie organizowane są kursy i seminaria przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych. Na miejscu odbywają się również egzaminy przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego . 
 
Jeśli chcesz przedłużyć ważność swojego zaświadczenia kwalifikacyjnego, musisz złożyć stosowny wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego najpóźniej do 30 września 2023 r. Przedłużenie ważności jest bezpłatne i wymaga spełnienia dwóch warunków:
1. Wykonywania czynności wynikających z zaświadczenia przez okres 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat,
2. Złożenia oświadczenia potwierdzającego wykonywanie tych czynności.