Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV

Nauczysz się

Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Program szkolenia

Program nauczania kursu z zakresu elektryka został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne z zakresu:

 1. Eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 2. Budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 3. Montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 4. Bezpieczeństwa

Po ukończeniu kursu zostanie zorganizowany egzamin zewnętrzny przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną nr 379 działającą przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki.

Adresaci szkolenia

Uczestnikiem kursu „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV” może być osoba, która:

 • ma ukończone 18 lat,
 • zajmuje się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
 • posiadając doświadczenie zawodowe w tym zakresie,
 • chce zdobyć uprawnienia elektryczne SEP do 1kV.

Sposób realizacji szkolenia

Kurs realizowany w formie stacjonarnej.

Prowadzący

Trener posiadający kwalifikacje w zawodzie elektryka z doświadczeniem w pracy w zawodzie. Od 2010 r. prowadzi zajęcia na kursach z zakresu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Zapewniamy

 • realizacje zajęć teoretycznyc i praktycznych przewidzianych programem szkolenia
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • organizację egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,
 • bufet kawowy.

Czas trwania/Termin

Czas trwania kursu: 24 godz. dydaktyczne.

Rekrutacja na kurs ma charakter ciągły tzn. w momencie zebrania grupy szkoleniowej inforujemy o terminie kursu.

Zapisy i informacje

OKZ w Zambrowie, ul. Aleja Wojska Polskiego 5

tel. 86 271 42 11

e-mail: zambrow@zdz.bialystok.pl